DEMAB er et skandinavisk forskningssamarbeid mellom Norge, Danmark og Sverige. Det er en sikkerhetsstudie av et nytt osteoporosemedikament som kom i salg i Norge høsten 2010; Prolia. Prosjektleder i Norge er professor Grethe S. Tell ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Engelsk tittel:
«Denosumab Global Safety Assessment Among Women With Postmenopausal Osteoporosis (PMO) and Men With Osteoporosis in Multiple Observational Databases».

Prosjektet skal pågå frem til 2021 og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Studiedesign

Dette er en åpen kohort studie med årlige vurderinger og rapporteringer av deskriptive funn. Studien vil inkludere opp til 10 års oppfølging i de skandinaviske landene (Norge, Sverige og Danmark), og i USA.

Det er allerede publisert to artikler med evaluering av metodene som brukes i studien. Foreløpig rapporteres selve resultatene kun til helsemyndighetene. Etter noen år med observasjoner vil det også bli publisert artikler basert på denne studien.

Prosjektleder Grethe Tell har skrevet om prosjektet i Osteoporosebladet nr 3 2014 – her kan du lese artikkelen: Osteoporosebladetnr-3-2014s6_7

 

proliaOrdsky